Nieuws

 

Deze site is actief sinds 11 juni 2001.

Wij horen graag je mening over onze site en wat je graag hierop zou willen zien.

Mail je reactie naar ons.

Inhoud:

·         Viswaterbeheer

·         Nachtvissen

·         Tenten

·         DRIE hengelvergunning

 Natuurontwikkeling Ertveldpolder (29-3-2015)

Onze viswateren De Fransche Wielen liggen in de z.g. Ertveldpolder en maken
deel uit van De Diezemonding. Waterschap Aa en Maas en de gemeente
’s-Hertogenbosch, gaan de Polder opnieuw inrichten.
Men gaat een nieuwe, natuurvriendelijke, (nieuwe) dijk aanleggen dichter bij
de Fransche Wielen met links er van een z.g. nevengeul van de Dieze waarbij men
de huidige dijk aan de Ertveldplas op 2 plaatsen door breekt.
Hierdoor zal het Dieze water ook door dit deel van de polder gaan stromen
en zal bij hoog(ger) water onderwater komen te staan.
Het beschermingsniveau, bevisbaarheid en toegang tot de Fransche Wielen blijft intact.

 

Meer informatie op de site van Aa en Maas HIER

 

 

 

Viswaterbeheer

Een van de doelstellingen is het beheer van onze viswateren.

 

 

Schoonmaak

Begin 2014 is namens de gemeente ´s-Hertogenbosch de Fortwiel “uitgebaggerd”.
Helaas is dit niet naar onze tevredenheid gedaan!
Om de Fortwiel toch nog bevisbaar te maken, hebben we zelf in de zomer 2014

de wiel laten maaien.

Begin 2015 is namens de gemeente ´s-Hertogenbosch de gracht rond het Fort “uitgebaggerd”.
Dit is o.i. wel grondig gebeurd……. Een deel van het slib is op de landtong gestort in een poging
deze beter begaanbaar te maken.

 

Ganzen

In en rond de Fortwiel leeft een witte ganzen populatie. Omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben,
makkelijk broeden en niet wegtrekken, zijn er regelmatig te veel ganzen die voor de nodige overlast zorgen.

Met de Gemeente en Buurtcommité Fort Orthen (BCFO) is overleg geweest hier over.
Besloten is de populatie terug te brengen tot ca. 10 ganzen en de eieren van broedende ganzen
te oliën (of schudden) zodat ze niet(allemaal) uitkomen.
Beiden zijn in 2014 uitgevoerd.
Klik HIER voor een schrijven van BCFO

 

Visuitzetting

Op 13 maart 2013 is er VIS uitgezet in de Fransche Wielen.

HIER meer info.

 

 

 

 

Schoonmaak

In mei 2012 is, met hulp Hans van de firma V.d. Veeken, een groot deel van het
overtollig bladgroei verwijderd om het vissen vanaf de kant makkelijker te maken.
Dit met name t.b.v. het jeugd visconcours…. Zie foto rechts.

 

Visuitzetting

In april 2012 is er 200 kg KRUISKARPER uitgezet in de Fortwiel.

 

Daarnaast doen wij aan hengelvangstregistratie.

Doel hiervan is om inzicht te krijgen

in de visstand. Je kunt hier zelf

een goede bijdrage aan leveren door

hengelvangstregistratieformulieren

in te vullen als je hebt gevist.

 

Nachtvissen

In de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt al langer gediscuteerd of nachtvissen nu wel of niet is toegestaan.
Onlangs verscheen er in de media een bericht dat dit niet meer zou mogen.

Echter, wij, als De Grote Karper, hebben sinds 1987 toestemming voor nachtvissen
voor onbepaalde tijd van het Ministerie van Landbouw en Visserij en is tot nu toe niet ingetrokken.
Wij staan daarom op het standpunt dat de gemeente ’s-Hertogenbosch het nachtvissen op
de wateren van De Grote Karper NIET kan verbieden!Tenten 2 (20-12-2009)

Op 13 juni 2009 plaatste wij het onderstaande nieuws over tenten.

Onlangs ontvingen wij van de gemeente ’s-Hertogenbosch informatie over wat wel mag:

ALEEN een VISPARAPLU.

Wat is nu eigenlijk een VISPARAPLU??

Ook hier heeft men antwoord op gegeven. Klik HIER (.pdf)

 

Tenten 1 (13-6-2009)

Wellicht heb je ook het artikel in het Brabants Dagblad van 12-6-2009 gelezen over tenten aan de waterkant.

Klik HIER.

 

Volgens de wet op de openluchtrecreatie ( WOR ) mocht er voorheen van een uur voor zonsopkomst
tot twee uur na zonsondergang een tent aan de waterkant geplaatst worden.
Met ingang van 1-1-2008 is deze wet ingetrokken.

Vanaf dat moment ligt het kampeerbeleid bij de gemeente, die in artikel 18 van de
Algemene Plaatselijke Verordening
( APV ) onder andere het plaatsen van tenten aan de waterkant verbied.

 

Er mag dus geen gebruik gemaakt worden van een tent tijdens het vissen, ook niet overdag.

 

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft het verzoek van enkele hengelsportverenigingen om een
uitzondering te maken op artikel 18 van de APV, betreffende het vissen met tenten , niet gehonoreerd.

 

Nogmaals: tenten aan de waterkant mag niet. Er kan geverbaliseerd worden......

Klik HIER voor het voorstel van B&W dat inmiddels is aangenomen.

Ook HSV De Grote Karper, en dus iedereen die op onze wateren vist, moet zich hier aan houden.

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven

 

Drie HengelVergunning

Als een van de weinige verenigingen in Nederland is het ons gelukt

om toestemming te krijgen om vanaf 2002 voor de karpervissers

te mogen vissen  met drie hengels op De Fransche Wielen.

 

Hiermee komen we tegemoet aan de wens van vele van onze leden.

 

De kosten zijn EUR 12,50

 

Er wordt een maximum aantal vergunningen worden verstrekt.
Het motto is “ op = op “.

Leden die al langer een drie hengel vergunning hebben, krijgen voorrang.

 

Vergunning wordt verstrekt door Joop Deckers

op vertoon van de VISpas op naam van De Grote Karper.

 

Het moge duidelijk zijn dat het vissen met 3 hengels zonder

deze vergunning en VISpas en/of op een van onze andere

wateren NIET zal worden getolereerd!

 

Joop Deckers

Derde Buitenpepers 45

5231 AJ ’s-Hertogenbosch

073-6417435

e-mail: jo.deckers@degrotekarper.nl

                              

 

 

Terug naar boven