Nieuws

 

Deze site is actief sinds 11 juni 2001.

Wij horen graag je mening over onze site en wat je graag hierop zou willen zien.

Mail je reactie naar ons.

 

Huldiging jubilaris

Tijdens de algemene ledenvergadering van 24 april 2023, is een jubilaris gehuldigd:

- Theodoor Dubbeld: 40 jaar lid

Klik HIER voor enkele foto’s

 

Huldiging jubilarissen

Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 april 2022, zijn drie jubilarissen gehuldigd:

- Ad van de Aa: 40 jaar lid
- Rudi van Helvoirt: 40 jaar lid

- Bart Couwenberg: 50 jaar lid

Klik HIER voor enkele foto’s

 

26-12-2020

De ledenstop is (voorlopig) opgeheven!

 

Werkzaamheden Fortwiel 2020

Klik HIER voor meer informatie en foto’s

 

 

Jeugd GRATIS lid! M.i.v. 1-1-2020

Ben je niet ouder dan 14 jaar (peildatum 1 januari) en vis je nooit met meer dan één hengel? Dan kun je GRATIS jeugdvergunning van onze vereniging aanvragen, uitprinten en binnen 10 minuten kun je aan de waterkant zitten!

Deze gratis jeugdvergunning is geldig voor de Fransche Wielen, De Fortwiel en de Kerkwiel te ‘s-HertogenboschJe mag vissen met 1 hengel

  • Je mag alleen vissen met brood, maden, wormen, deeg of maïs.
  • De gevangen vis moet onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet
  • Het is verboden vislijn en ander afval achter te laten

Dus ben jij niet ouder dan 14 jaar en vis je nooit met meer dan één hengel? 

Vraag dan HIER je gratis jeugdvergunning aan!

3-Hengel vergunningen

Sinds 2018 is er besloten om een uitgifte stop op 3-hengelvergunningen in te stellen,
omdat de hengeldruk o.i. te groot wordt op De Fransche Wielen.
Alleen leden die er in 2019 een hadden, kunnen deze ook in 2020 krijgen.


Viswater

Sinds 2018 behoren De Kolk en De Meern niet meer tot ons viswater.


Natuurontwikkeling Ertveldpolder (29-3-2015)

Onze viswateren De Fransche Wielen liggen in de z.g. Ertveldpolder en maken
deel uit van De Diezemonding. Waterschap Aa en Maas en de gemeente
’s-Hertogenbosch, gaan de Polder opnieuw inrichten.
Men gaat een nieuwe, natuurvriendelijke, (nieuwe) dijk aanleggen dichter bij
de Fransche Wielen met links er van een z.g. nevengeul van de Dieze waarbij men
de huidige dijk aan de Ertveldplas op 2 plaatsen door breekt.
Hierdoor zal het Dieze water ook door dit deel van de polder gaan stromen
en zal bij hoog(ger) water onderwater komen te staan.
Het beschermingsniveau, bevisbaarheid en toegang tot de Fransche Wielen blijft intact.

 

Meer informatie op de site van Aa en Maas HIER

 

 

 

Viswaterbeheer

Een van de doelstellingen is het beheer van onze viswateren.

 

 

Schoonmaak

Begin 2014 is namens de gemeente ´s-Hertogenbosch de Fortwiel “uitgebaggerd”.
Helaas is dit niet naar onze tevredenheid gedaan!
Om de Fortwiel toch nog bevisbaar te maken, hebben we zelf in de zomer 2014

de wiel laten maaien.

Begin 2015 is namens de gemeente ´s-Hertogenbosch de gracht rond het Fort “uitgebaggerd”.
Dit is o.i. wel grondig gebeurd……. Een deel van het slib is op de landtong gestort in een poging
deze beter begaanbaar te maken.

 

Ganzen

In en rond de Fortwiel leeft een witte ganzen populatie. Omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben,
makkelijk broeden en niet wegtrekken, zijn er regelmatig te veel ganzen die voor de nodige overlast zorgen.

Met de Gemeente en Buurtcommité Fort Orthen (BCFO) is overleg geweest hier over.
Besloten is de populatie terug te brengen tot ca. 10 ganzen en de eieren van broedende ganzen
te oliën (of schudden) zodat ze niet(allemaal) uitkomen.
Beiden zijn in 2014 uitgevoerd.
Klik HIER voor een schrijven van BCFO

 

Visuitzetting

Op 13 maart 2013 is er VIS uitgezet in de Fransche Wielen.

HIER meer info.

 

 

 

 

Schoonmaak

In mei 2012 is, met hulp Hans van de firma V.d. Veeken, een groot deel van het
overtollig bladgroei verwijderd om het vissen vanaf de kant makkelijker te maken.
Dit met name t.b.v. het jeugd visconcours…. Zie foto rechts.

 

Visuitzetting

In april 2012 is er 200 kg KRUISKARPER uitgezet in de Fortwiel.

 

Daarnaast doen wij aan hengelvangstregistratie.

Doel hiervan is om inzicht te krijgen

in de visstand. Je kunt hier zelf

een goede bijdrage aan leveren door

hengelvangstregistratieformulieren

in te vullen als je hebt gevist.

 

Nachtvissen

Als je lid bent van De Grote Karper, mag je automatisch op ONZE viswateren ’s nachts vissen!
Ook met een weekvergunning mag dat, gedurende de geldigheid er van.

 

Bepaalde delen van De Fortwiel is nachtvissen verboden. Zie kaartje.

Afbeelding met tekst, kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

100 jaar bestaan.

In 2014 bestond onze vereniging 100 jaar!
Klik HIER voor meer info.

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven