LEDEN STOP

Lid worden voor 2023 kan vanaf 22-05-2023 helaas niet meer.*

Omdat het door ons ingestelde maximum aantal is bereikt,

om te zorgen dat de hengeldruk op de wateren beheersbaar blijft,
voor ieders plezier.
Vertrouwende op je begrip.

 


*Wij verwachten dat we de ledenstop per 1-1-2024 weer (tijdelijk) opheffen.


Bekijk in de loop van december onze website.

Tegen die tijd kun je je dan waarschijnlijk weer inschrijven via: https://www.vispas.nl/#!/?hsvid=734

 


Het lidmaatschap loopt per kalanderjaar,
dus van 1 januari tot en met 31 december,

en wordt automatisch verlengd.

Indien je GEEN lid meer wenst te zijn in 2024,
moest je VOOR 1 oktober 2023 opzeggen!