LEDEN STOP

Lid worden voor 2023 kan vanaf 22-05-2023 helaas niet meer.*

Omdat het door ons ingestelde maximum aantal is bereikt,

om te zorgen dat de hengeldruk op de wateren beheersbaar blijft,
voor ieders plezier.
Vertrouwende op je begrip.

Alleen jeugd,
t/m het jaar waarin men op 1 januari 13 jaar of jonger is,
kan nog lid worden:


Voor de jeugdVISpas (vissen met 2 hengels, alle aassoorten)
kun je nog terecht bij:

 

Stuur een e-mail naar penningmeester@degrotekarper.nl

Om je aan te melden.
Geef meteen de volgende gegevens door:

         Voorletter(s)

         Voornaam

         Achternaam

         Geboortedatum

         Jonge of meisje

         Adres

         Telefoonnummer

 

De kosten zijn 14,75 lidmaatschap + 2,00 inschrijfgeld = 16,75

 


*Wij verwachten dat we de ledenstop per 1-1-2024 weer (tijdelijk) opheffen.


Bekijk in de loop van december onze website.

Tegen die tijd kun je je dan waarschijnlijk weer inschrijven via: https://www.vispas.nl/#!/?hsvid=734

 


Het lidmaatschap loopt per kalanderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december,

en wordt automatisch verlengd

Indien je GEEN lid meer wenst te zijn in 2024, moet je VOOR 1 oktober 2023 opzeggen!